Q & A

Q & A

Gent Festival van Vlaanderen Veelgestelde vragen rond COVID-19  

Covid Safe werking 2021

Gent Festival stond er op elke voorstelling 100% veilig te laten verlopen voor zowel onze artiesten, bezoekers als medewerkers. We volgden daarbij de maatregelen van de overheid op de voet en stuurden onze organisatie desgevallend bij, aan de op dat moment geldende regelgeving. Daarnaast voorzagen we ontsmettende handgel, de programmaboekjes waren digitaal beschikbaar en na elke voorstelling desinfecteerden we alle stoelen. Al onze medewerkers droegen een mondmasker en hielden de nodige afstand. 

Op welke manier kon iemand toegang krijgen tot de voorstellingen van Gent Festival van Vlaanderen? 

Gent Festival was het eerste grote festival in België in 2021 dat ook indoor op volle capaciteit toeschouwers kon toelaten, conform de huidige maatregelen van het Overlegcomité. Gent Festival van Vlaanderen ging voor een volwaardige 64ste editie. Er werd enkel toegang verleend als de bezoeker geen ziektesymptomen vertoonde en in bezig was van drie zaken: 

1. Een Covid Safe Ticket (certificaat: geprint of via de officiële CovidSafeBE-app). Om je persoonlijke COVID-certificaat te verkrijgen, installeer je eenvoudigweg de CovidSafeBE-app. Gebruik je liever een website om je certificaat te verkrijgen, dat kan ook. Op de website https://covidsafe.be/ kan je nalezen hoe je best te werk gaat. Vraag je certificaat zeker tijdig aan, aangezien het tot een week kan duren voor je het certificaat ontvangt. 

Er bestaan 3 verschillende soorten certificaten: 

  • Een vaccinatiecertificaat bewijst dat je meer dan 2 weken volledig gevaccineerd bent tegen het COVID-19-virus. 
  • Met een geldig testcertificaat kan je bewijzen dat je een COVID-19-test onderging waarvan het resultaat negatief was. Een zelftest wordt niet aanvaard! Opgelet, de geldigheidsduur is afhankelijk van het soort test:  
  • Een negatieve PCR-test mag maximaal 48 uur vóór de dag van het evenement afgenomen zijn.  
  • Een negatieve antigeen test (Engels: rapid antigen test, RAT) mag maximaal 24 uur vóór de dag van het evenement afgenomen zijn. Gezien de registratie van de test enige tijd in beslag neemt raden we aan om de antigeentest de dag vóór het festival af te nemen. 
  • Een herstelcertificaat toont aan dat je hersteld bent van COVID-19 na een eerdere positieve COVID-19-test. De geldigheidsduur van dit certificaat begint 10 dagen na de datum van de eerste positieve PCR-test en eindigt 180 dagen na de datum van die eerste positieve test. 

     Een zelftest werd niet aanvaard!  

2. Een individueel identiteitsdocument  

Bij het inscannen van het Covid Safe certificaat moest er ook een persoonlijk identiteitsdocument (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) voorgelegd worden, ter controle. 

3. Een geldig ticket 

Uiteraard had je ook een ticket nodig en per voorstelling werd gevraagd deze drie bewijzen voor te leggen. De organisatie heeft per voorstelling de QR-code van het Covid Safe Ticket gescand om na te gaan of de bezoeker “Covid Safe” was. 

Onder Gent Festival van Vlaanderen vallen alle voorstellingen die worden georganiseerd:
Gent Festival van VlaanderenOdeGandKidsOdeGand en Whispering Leaves.    

Moest er rekening worden gehouden met het uur van afname van een PCR-/antigeen-test (RAT)? 
De test geldt steeds 24 uur (bij antigeen/RAT) of 48 uur (bij PCR). Als de geldigheid van 24/48 uur verliep op de dag van je toegang, was je nog steeds een hele dag in orde. 

Waar kon de bezoeker getest worden? 
In de testcentra van je gemeente of stad of bij de apotheek.  Aangezien de registratie van de test enige tijd in beslag neemt hebben we de bezoeker aangeraden om de antigeentest de dag vóór het festival te laten afnemen. 

Kon er een test worden afgenomen op het festival?  
Gent Festival van Vlaanderen voorzag geen mogelijkheid om ter plaatse getest te worden. 

Werden er sneltesten voorzien voor bezoekers? 
Er werden geen sneltesten voor bezoekers voorzien. Iedere bezoeker die niet langer dan twee weken volledig was gevaccineerd moest zich op voorhand laten testen. 

Waren er specifieke regels voor medewerkers? 
Alle medewerkers moesten conform de regelgeving een mondmasker dragen en de social distancing voorschriften toepassen.  

Was de bezoeker verplicht een mondmasker dragen? 
Bij het aanschuiven aan de ingang is was het dragen van een mondmasker verplicht. Na de Covid Safe Ticketcontrole was de bezoeker niet verplicht een mondmasker te dragen (zowel binnen als op een buitenlocatie). Wie zich veiliger voelde met een mondmasker mocht dat uiteraard dragen. 

Het dragen van een mondmasker én het respecteren van een veilige afstand van anderhalve meter bleven belangrijke instrumenten om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Bovendien is een mondmasker door de federale overheid nog steeds verplicht voor grotere evenementen. Het dragen van een mondmasker vóór de controle van het individueel Covid Safe Ticket aan de ingang bleef dus verplicht. Ook vroegen we om bij het aanschuiven de social distancing regels te respecteren tot de bezoeker toegang kreeg tot de eventlocatie, zo bleef het veilig voor iedereen. 
 
Was er voldoende social distancing mogelijk? 

Gent Festival volgt de huidige officiële maatregelen van het Overlegcomité. Op het moment van het festival was het volgens de richtlijnen van de overheid niet nodig om – na controle van het Covid Safe Ticket – de social distancing regels toe te passen. Er moest ook geen Covid-stoel worden voorzien tussen elke bubbel toeschouwers en het festival op volledige capaciteit werken.

Wij voorzagen wel ontsmettende handgel, de programmaboekjes waren digitaal beschikbaar en na elke voorstelling desinfecteerden we alle stoelen. Al onze medewerkers droegen een mondmasker en hielden de nodige afstand.   

Werd een ‘Covid-stoel’ voorzien tussen elke stoel?  
Op het moment van het festival was het volgens de richtlijnen van de overheid niet nodig om een Covid-stoel te voorzien tussen elke bubbel toeschouwers. Gent Festival van Vlaanderen ging voor een volwaardige 64ste editie maar heeftdaarbij alle nodige voorzorgsmaatregelen getroffen zoals de overheid had voorgesteld. Daarnaast voorzagen we ontsmettende handgel, de programmaboekjes waren digitaal beschikbaar en na elke voorstelling desinfecteerden we alle stoelen. Al onze medewerkers droegen een mondmasker en hielden de nodige afstand.
 
Welke Covid-maatregelen werden genomen? 

Vóór de ticketcontrole waren mondmaskers verplicht en ook de social distancing regels bleven van kracht bij het aanschuiven aan de ingang. Nadat het Covid Safe Ticket (certificaat) werd goedgekeurd kregen de bezoekers pas toegang tot het festival en mochten mondmaskers afgezet worden. We voorzagen voldoende ontsmettende handgel, de programmaboekjes waren digitaal beschikbaar en na elke voorstelling desinfecteerden we alle stoelen. Al onze medewerkers droegen een mondmasker en hielden de nodige afstand. 
 
Moesten kinderen ook een Covid Safe bewijs voorleggen? 

Elke bezoeker vanaf 12 jaar moest een Covid Safe bewijs voorleggen om een voorstelling te mogen bijwonen, zowel binnen als in openlucht. Hier waren geen uitzonderingen mogelijk.  

Bijkomende vragen over onze coronamaatregelen? Contacteer ons via CovidSafe@festival.be.