Wachtlijst - The Fairy Queen

Wachtlijst - The Fairy Queen

The Fairy Queen – Les Arts Florissants brengt Purcells barokke komedie

Bedankt voor je interesse in The Fairy Queen.

Momenteel zijn geen tickets meer beschikbaar in categorie 1. Mochten er terug tickets vrijkomen contacteren wij je in volgorde van inschrijven. Jouw registratie op de wachtlijst is geen garantie op een ticket.