WE SHARE MUSIC

Sinds een aantal jaren sleutelt Gent Festival van Vlaanderen aan een structurele manier om de evenementen en concerten toegankelijk te maken voor diverse sociale doelgroepen. Dankzij WE SHARE MUSIC is het mogelijk om als culturele organisatie op een  inclusieve manier drempelverlagende maatregelen te treffen met het oog op  toegankelijkheid voor iedereen.

Van 17 tot 27 november brengen we met de We Share Music-week voor het tweede jaar op rij in diverse ziekenhuizen en woonzorgcentra concerten, speciaal voor zij die zich moeilijk zelf naar onze concertlocaties kunnen begeven. het initiatief werd vorig jaar zeer warm onthaald en werd zelfs genomineerd voor de Iedereen Klassiek-prijs van Klara.
Lees er hier alles over.

Enkele realisaties van ons WE SHARE MUSIC-programma:

  • Blind Date: Personen met een visuele beperking genieten van een fikse korting, gratis begeleiding, vervoer van en naar de concerten, programmaboekjes in brailleschrift of grootletterdruk, ontmoetingen met gelijkgestemde zielen na de voorstellingen en tandemvoorrijders tijdens de muzikale fietstocht.
     
  • Uitpas:  Met de Gentse Uitpas krijgen mensen met een verhoogde tegemoetkoming rechtstreeks een zeer grote korting op de aankoop van hun ticket(s) voor Gent Festival van Vlaanderen. Daarnaast kan iedereen met een Uitpas ook punten sparen door deel te nemen aan onze concerten. Cultuur moet er immers voor iedereen zijn… 
     
  • Artistieke Upgrade:  Elk jaar nemen we ook een ensemble onder de arm: welke drempels ondervinden zij om deel te nemen aan Gent Festival van Vlaanderen? Professionele ondersteuning en advies, coaching van instrumentalisten en zangers, begeleiding voor de orkestleider, podiumkansen tijdens onze evenementen, springplank voor zelfstandige fondsenwerving, enz. zijn enkele zaken waarvoor wij zeker kunnen instaan.
     
  • We gaan ver(der): Door op een systematische manier sociale doelgroepen onder de loep te nemen, kunnen we ons festival elk jaar nog toegankelijker maken. Concerten in het ziekenhuis en rusthuis zijn inmiddels geen onbekend terrein meer, alsook de verzekering van comfortbeleving voor personen met een psychiatrische stoornis, mentale of fysieke beperking, chronische ziekte, enz.

Voor meer informatie over onze sociale werking kan je terecht bij Heleen Schepens – wesharemusic@festival.be